نتیجه باج دادن به شبه روشنفکران!

شبه روشنفکران همواره مدعی هستند که فضا برای آنها بسته است(!) و اگر مجال کار داشته باشند، کاری می‌کنند که همه چشم‌ها به آنها خیره شود!

اقتضائات مدرنیته را بپذیریم ولی مرعوب نشویم

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: رهبر انقلاب تعبیر «معارضان عنود با انگیزه» را به کار بردند، یعنی ما در یک مواجهه فرهنگی سنگین و بسیار سرنوشت‌ساز قرار داریم. این مواجهه مثل هر مواجهه دیگری یک ستاد فرماندهی نیاز دارد که علی‌القاعده باید شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

از تشیّع انگلیسی تا عاشورای پلورالستیک

آیا زیست جهان تشیع در حال گذار از فرهنگ عاشورا است؟! آیا عاشورا خاصیت تسلّی بخشی و تسلیت دارد و همانگونه که مارکسیسم بر وجه تخدیری دین و افیون زدگی جامعه از طریق دیانت تأکید می نمود اینک روشنفکری معیشت اندیش بر آن است تا با این برچسب انقلاب عاشورا را از وجوه ایدئولوژیک آن در معنای مکتب تهی معرفی کند و صرفاً بر تراژیک بودگی آن پای فشرد؟!

رسانه، حزب، دانشگاه سه زاييده تفکر مدرن

پیاده نظام آمریکا در ایران بیش از سه دهه است می‌خواهد با تحریف آرمان‌های انقلابی جنبش دانشجویی از 16 آذر به نفع مستبدین داخلی و جهانی بهره ببرد اما تاکنون به فضل خدا موفق نشده و موفق هم نخواهد شد.

محکوم شدن یک مسلمان به حبس ابد در چین

دولت چین در راستای سرکوب انتقادها از سیاست هایش نسبت به مسلمانان اویغور در منطقه سین‌ کیانگ یکی از مسلمانان چینی را به حبس ابد محکوم کرد.

تیرهای زهرآگین روشنفکری بر قلب مخاطبان

حسین کیانی در نمایش«در شوره‌زار» شوره‌زاری را نشان داده که نمادی از کشوری است که در آن اقشار گوناگون با شغل‌ها و حرفه‌های مختلف زندگی می‌کنند؛ کشوری که ماندن در آن و زندگی پایانی جز مرگ و نابودی ندارد.

شکست روشنفکرِ مشروطه در سیاست و تفکر

روشن‎فکری نوعِ مشروطه هم در فکر هم در سیاست شکست‌ خورده بود. نوبت آزمون جدیدی برای اسلام بود که ۱۰۰ سال گفته بود اگر بیایم همه چیز را درست می‌کنم؛ اما اینکه ماند، برای این بود که سازوکار مناسبی در سال ۶۰-۵۸ توسط رهبری انقلاب تدارک دیده شد. نهادهای قانونی و نظامی و انتظامی و تلفیقی از روش‌های دمکراتیک با نوعی نظام سیاسی مبتنی بر تشیع، زمینه را برای تداوم فراهم کرد.

مجادله «روشنفکر سکولار» و «سیاستمدار تکنوکرات» برای دوران پسامحرّم

گفتمان زمان، امام حسین(ع) است؛ چه اینکه به قول علامه شهید مطهری(ره) با اینکه نوعیت انسان ثابت است و انسان در حال رشد اما به رغم خواست روشنفکر سکولار و سیاستمدار غیرانقلابی، هیچ‌گاه ملاک اباذری و ملاک ابوالفضلی در تاریخ تغییر نخواهد کرد؛ گو اینکه همین فلسفه تاریخ به ما آموخته است رابطه ایران و آمریکا، رابطه گرگ و میش است.

روشنفکر نیستند، ادای روشنفکری درمی‌آورند

جمال شورجه گفت: من سینمای روشنفکری را به سینمای روشنفکری مریض‌، بیمار و چرک تشبیه می‌کنم؛ متاسفانه در ایران تنها ادای روشنفکری دیده می‌شود تا‌ روشنگری که با واقع‌بینی مباحث و مسائل را‌ کنکاش کند.

فیلسوف اگر فیلسوف باشد، نباید عاشق شود!

مدرن بودن به‎نظر من عیب است. البته مدرن بودن با سازگار بودن با زمان فرق دارد. مدرن بودن یک جهت‎گیری است. جهت‎گیری باطل و غلط و شاید هم شیطانی. و فکر می‎کنم مدرنیته بزرگ‎ترین انحطاطی است که بشر به آن دچار شده است.