خانۀ بنکدار، روایتی از ۱۶۳ سال روضه سید‌الشهدا (ع)

خادم رو می‌کند به زن‌ها و می‌گوید: «ایشالله سال دیگه که حاجت‌روا شدید، استکان و نعلبکی نیارید. خوردنی بیارید که همون‌جا تو مجلس پخش کنید.» بعداً ماجرا را از یکی از خادم‌ها می‌پرسم و در جواب می‌شنوم: «آنها که حاجتی دارند، یک استکان یا نعلبکی به عنوان «گرویی» از اینجا می‌برند و سال بعد که «مراد»شان را گرفتند، به جای آن استکان، نعلبکی، چای، قند، جارو و خلاصه هرچه که به درد حسینیه بخورد می‌آورند.»