حمایت دولتی از خشونت علیه روهینگیاها

فردی باید از بیرون به بررسی این مساله بپردازد و پیشنهاداتی ارائه کند اما در واقع ما می‌دانیم که بودایی‌ها این جنایات را بر ضد روهینگیاها مرتکب می‌شوند و باید برای توقف این جنایات اقدامی صورت گیرد.