شکنجه در بحرین سازمان یافته است

ربیع ابراز امیدواری کرد که سفر فوری به بحرین برای تحقیقات درباره موارد شکنجه و بدرفتاری و ارایه نتایج آن به مراجع ذیربط سازمان ملل به منظور اتخاذ اقدامات لازم و تدوین توصیه‌های الزام آور و تدابیر قانونی صورت گیرد تا شکنجه و بدرفتاری متوقف و تکرار نشدن آن و مجازات ناقضان حقوق بشر تضمین شود.