اسید پاشی عملی فراتر از جنایت است

رییس حوزه علمیه اصفهان در دیدار با معاون امنیتی وزیر کشور، گفت: دستگاه‌های امنیتی کشور باید مانند قبل با این حرکات معاندانه برخورد کنند و آرامش را به مردم مؤمن اصفهان برگردانند.