و دیگر هیچ نبود، فرجام شرارات، وعدالصادق و زخم

«و دیگر هیچ نبود»، «فرجام شرارت»، «وعدالصادق» و«زخم» چهار اثری بود که دیروز در سانس سوم سالن اصلی سینما فلسطین در دومین روز از جشنواره عمار اکران شد.