عکس: کتک کاری در پارلمان ترکیه

پارلمان ترکیه روز شنبه شاهد ضد و خورد و بحث و جدل گسترده ای درجریان تصویب پیش نویس قانونی بود که کنترل دولت بر تعیین قضات و دادستان ها را تقویت می کند.

طنز زد وخورد: برخورد با ماشین‌های احمدی‌نژادساز

«زد و خورد» باز هم در تریبون مستضعفین رخ داد و خاتمی و ترکان و هاشمی و برخی نمایندگان مجلس در این درگیری‌ها حضور پررنگ دارند.