مقایسه ادیان الهی و اسلام منتشر می‌شود 

مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی از نگارش اثری با عنوان «نیایش تطبیقی؛ در مقایسه ادیان زردشتی، یهودی، مسیحی و اسلام» خبر داد و گفت: ‌این نوشتار اکنون در مرحله ویرایش نهایی است.

حاجت‌روا شدن یک هندو توسط امام‌ حسین(ع)

حجت‌الاسلام مرحوم علی ابوالحسنی(مُنذِر) مقاله‌ای با موضوعات جذابی چون عزاداری شورانگیز هندوها، اهل سنت، زردشتیان، عرض حاجت و نجوای هندیان با امام حسین(ع) نوشته است که فرزند ایشان در اختیار فارس گذاشته است.