پرستویی: درد باعث شد تا بازیگر شوم

در این مراسم پرویز پرستویی بازیگر نام آشنای کشورمان، بااشاره به اینکه امروز خیلی از جوانان دغدغه ای بازیگری دارند ولی هدفشان را شناسایی نکرده اند، گفت: اولین باری که از من سوال شد که چرا بازیگر شده ام؟ پاسخ دادم، درد باعث شد من بازیگر شوم.