زنان قدرتمند جهان چند فرزند دارند؟

این زنان هر کدام چند فرزند دارند؟ و انجام وظایف سیاسی تا چه اندازه روی زندگی آنان تاثیرگذاشته است؟ در زیر به بررسی تعداد فرزندان برخی از معروف‌ترین زنان عالم سیاست پرداخته‌ایم…