مصاحبه با مادر استاد حسن رحیم‌پور ازغدی

هر چه انقلاب جلوتر آمد، اختلاف نظرها آشكارتر شد و كم‌كم به دو دسته بزرگ خط امامي و غير خط امامي (منافق، كمونيست، ليبرال و…) تقسيم شديم. در همان درمانگاه خانمی از دوستان ما بود که یک پسرش بعدها در جبهه در جهاد سازندگی شهید شد ولی پسر دیگر و دخترش جزء منافقین بودند.