«زنان‌پرس» تعطیل شد

پایگاه خبری تحلیلی زنان‌پرس تعطیل می‌شود تا زمانی که امید برای برطرف شدن مشکلات مالی برطرف گردد. مجموعه سایت‌های دیگر نیز تا یک ماه دیگر، اگر چه با قوت کمتر، به کار خود ادامه می‌دهد و در صورتی که بتواند از پشتیبانی و حمایت‌هایی برخوردار شود ادامه‌ی مسیر می‌دهد و در غیر این صورت، به وضعیت تعطیل در خواهد آمد.