ای تشنه کام! ماه عزای تو ماه ماست

زهرا بشری موحد از شاعران کشورمان همزمان با فرارسیدن ماه محرم و عزاداری سید و سالار شهیدان شعری سروده است.