رضا میرکریمی؛ دو فیلم خوب، دو فیلم بد

یه حبه قند مستند گونه‌ای است که با بازی هنرپیشگانی طراز اول ساخته شده اما در غایت خود تنها نوعی از زندگی ایرانی را با هنرمندی توصیف و مضمون‌پردازی و فضاسازی کرده است.

در ستایش عشق

طلا و مس این تجربه را اما به حوزه خانواده و پیوند عاشقانه کشانده است. عشق در طلا و مس معنایی زندگی بخش می گیرد و از لفط و سخن بیرون می رود و در زندگی جاری می شود. نکته خوب آن ورود دادن این فضا به زندگی یک رو حانی است که نقشی این چنین – عاشقانه را در اجتماع بر عهده دارد و باید عشق را در خانواده خویش تجربه کرده باشد تا خوب آنرا انتقال دهد.