روز ملی هسته‌ای و «کلید» استقلال ایران

«خودکفایی» در حوزه هسته‌ای یکی از مهمترین عواملی است که آمریکا، اروپا و اسرائیل را بر آن داشته با تمام قوا در مسیر پیشرفت هسته‌ای ایران مانع تراشی کنند.

آمریکا در جاسوسی اقتصادی دست دارد

اگر اطلاعاتی در شرکت زیمنس وجود داشته باشد که به نظر آنها در راستای منافع ملی و نه منافع امنیتی امریکا قرار دارد آنها به دنبال کسب این اطلاعات می‌روند و آن را به دست می‌آورند