رئیس جمهور کلنگ بلندترین سد بتنی جهان را به زمین زد

صبح امروز دکتر احمدی نژاد به همراه جمعی از مسئولین وارد استان لرستان شد تا عملیات ساخت بلندترین سد بتنی جهان در لرستان رسما آغاز به کار کند.