اراده سیاسی برای ریشه کنی فقر وجود ندارد

ما جامعه نيز مسوول است. مردم هم مسوول هستند. من. ما. همه! و مگر نه اينکه از آموزه هاي نسل ما بود که وقتي فقر در جامعه اي هست کل مردم مسوولند؟ مگر اين جمله ابوذر را به نقل از شريعتي تکرار نمي کرديم که «در شگفتم از کسي که در خانه‌اش ناني نمي يابد و با شمشير آخته‌اش بر مردم نمي‌شورد؟»

مبارزه با بدحجابی و مبارزه با فقر کانون مشترک دارند

محتوای کتاب «منهای فقر» روایاتی است که از متون دینی برآمده یا اشاراتی است از علمایی که برداشتشان از دشمنی دین با فقر را بیان کرده‌اند. استقبال کنندگان از این گفتمان هم «دینمدار» هستند، آنهم نه دینداری فردگرایانه و سنتی، بلکه معتقد به عمل اجتماعی بر اساس ارزش‌های اسلامی. درچنین جمعی شنیدن سخنان کنایه آمیز راجع به کسانی که به حجاب حساسیت نشان می‌دهند طنینی از عدم تناسب دارد.

رونمایی از جدیدترین کتاب علامه حکیمی

در این مراسم که به همت بنیاد الحیات و موسسه فرهنگی سرچشمه برگزار خواهد شد، دکتر حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران، دکتر سارا شریعتی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام محمدرضا زائری به سخنرانی خواهند پرداخت.