نتیجه کمیته تجدیدنظر بورسیه‌ها اعلام شد

با توجه به اینکه بخشی از پرونده‌های بورسیه‌های وزارت علوم در اختیار نمایندگان مجلس در کمیته تجدیدنظر قرار نگرفت و قرار بر این شده بود که به دستور رئیس‌جمهور در سال آینده کمیته‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی پرونده‌ها تشکیل شود، نتیجه کمیته تجدیدنظر ار سوی وزارت علوم اعلام شد.

آتش سیاست‌بازی که دامن نخبگان را گرفت

با توجه به آمار ارایه شده از سوی سرپرست وزارت علوم ۲ هزار و ۵۸۰ نفر از مجموع 3 هزار بورسیه دولت دهم، با مولفه‌های دولت جدید نیز بی مشکل ارزیابی شده‌اند و این در حالی است که حدود یک سال فضاسازی حول پرونده «3 هزار بورسیه دولت دهم» بدون بررسی قانونی و اقدام کارشناسی صورت گرفت.

از سازمان امور دانشجویان چه خبر؟

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفت: فعلاً خبری از تغییر مسئولان این سازمان نیست.