عوام‌فریبی است که بگوییم با انحلال سازمان مدیریت، دولت بی‌برنامه عمل کرده است

همه روی صهیونیسم تعصب دارند و همه منافع تاریخی سرمایه‌داری استعمار در صهیونیسم خلاصه شده است. ما تصمیم گرفتیم با این نظم مقابله کنیم. اما ما اهل جنگ نیستیم و می‌خواهیم کارها را با مردم جلو ببریم و بنابراین دو پرسش از هولوکاست را مطرح کردیم و بنیادهای آزادی بیان را در این نظم به هم ریختیم.

احمدی نژاد جسارت شکستن ساختارهای غلط را داشت

اگر قرار باشد که تحولی در علوم انسانی اتفاق بیفتد، با بستن و حذف کردن رشته هیچ اتفاقی نمی‌افتد. با کارکردن و غورکردن در آن رشته‌ها و رسیدن به یک نوع تفقه و اجتهاد این اتفاق می‌افتد. اگر شما یک رشته را از سطح تا عمق نشناسی، نمی‌توانی بفهمی که چگونه باید متحول شود.