فاز دوم جمع آوری سازه های تبلیغاتی

معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه فاز دوم جمع آوری سازه های تبلیغاتی واقع در بزرگراه مدرس حدفاصل اتوبان رسالت تا چهارراه جهان کودک در اتوبان حقانی انجام شد، گفت: این کار به منظور اصلاح دید و بهبود عملکرد فضاهای سبز واقع در این بزرگراه و در نهایت ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری انجام شده است.

مجسمه برنزی عصر عاشورا رونمایی شد

مجسمه برنزی عصر عاشورا در میدان امام حسین(ع) نصب و رونمایی شد.