سازمان‌های‌غیردولتی، افسران دیپلماسی‌ترکیه

دیپلماسی عمومی غیردولتی بخشی اساسی از دیپلماسی عمومی نوین است. اگرچه سازمان‌های غیردولتیِ دین‌محور به‌عنوان سازمان‌های تبلیغاتی دینی طبقه‌بندی می‌شوند ولی آن‌ها دین و ایمان خاصی را ترویج نمی‌کنند.

اروپا وعده هایش به فلسطینی ها را محقق کند

۸۰ سازمان غیردولتی بین المللی از اتحادیه اروپا خواستند به وعده های خود در خصوص جلوگیری از گسترش شهرک سازی صهیونیست ها در کرانه باختری عمل کند.