ذخایر غذایی یمن رو به پایان است

معاون مدیرکل فائو در شمال آفریقا و خاور نزدیک گفت: میزان ذخایر غلات یمن در زمان آغاز حملات هوایی عربستان حدود 860 هزار تن بود که برای مصرف 3 تا 4 ماه کافی است، بخش عمده نیاز غذایی این کشور را گندم و برنج تشکیل می‌دهد.

کم‌آبی با سرعت در حال پیشروی است

نماینده سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد در ایران با اشاره به اینکه کم‌آبی و خشک‌سالی به سرعت در حال پیشروی است، گفت: به سرعت عمل نیاز داریم و باید برنامه‌ جامعی را فراهم کنیم تا این وضعیت بدتر نشود.