طرحی برای تحت فشار قرار دادن رسانه‌های اصولگرا؟

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرحی را در دست اجرا دارد که نتیجه قطعی آن تحت فشار گذاشتن و به انزوا راندن رسانه‌ها و خبرنگاران اصولگرا خواهد بود.