سردرگمی کاربر در سایت‌های دولتی

معاون وزیر ارتباطات گفت: اطلاعات و اسناد دولتی باید تا سه سال آینده کاملا دیجیتالی شوند. تعداد زیادی از وب سایت‌ها و پورتال‌های دولتی فاقد راندمان کافی هستند و عموما به دلیل پیچیدگی کاربر عام را دچار سردرگمی می‌کنند.

قیمت پهنای‌باند در ایران ناعادلانه است

ه ازای هر خط اس تی ام وان، شرکت ارتباطات زیرساخت چیزی در حدود 200 دلار پرداخت می‌کند و همان اس تی ام وان را به قیمت 37 میلیون تومان به شرکت‌های خصوصی می‌فروشد.