موزه هنرهای اسلامی قاهره مخروبه است

موزه هنرهای اسلامی قاهره که ژوئن سال گذشته در یک عملیات انتحاری در قاهره به شدت آسیب دید پس از گذشت بیش از یک سال و وعده و وعیدهای فراوان کشورهای اروپایی و امارات متحده عربی همچنان یک مخروبه است.

زایش‌تمدن‌اسلامی با معرفی‌مفاخر فرهنگی

مدیر کل منطقه‌ای یونسکو گفت: «میرسیدعلی همدانی» نماد تمدن اسلامی ـ ایرانی است، برای توسعه ملی و هم افزایی منطقه‌ای راهی جز تقارب مشاهیر فرهنگی‌مان با جهان نداریم. زایش تمدن اسلامی با وجود بزرگانی چون «علی ثانی» ممکن می‌شود.

آیین باران خواهی ایرانیان به قطر می رود

پرونده آیین باران خواهی ایرانیان به عنوان میراث ناملموس تهیه شده و برای ثبت آن در فهرست جهانی یونسکو تا دو ماه دیگر به اجلاس میراث ناملموس در قطر می رود.

نصف جهانی که همه جهان شد

استاندار اصفهان گفت: رئیس پیشین سازمان یونسکو در سفر به اصفهان مبهوت آثار هنری اصفهان شده بود.