کارگردان‌«هپی» طراح رنگ انتخاباتی‌روحانی بود

ساسان سلیمانی کارگردان این کلیپ،‌‌ همان طراح رنگ «بنفش» برای کمپین تبلیغاتی دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ‌و در همین راستا، عکاس روحانی برای پوسترهای تبلیغاتی نیز بوده است.