49 نفر در ناآرمی‌های مصر کشته شدند

تعداد کشته شدگان درگیری نیروهای پلیس و امنیتی و مخالفان طرفدار گروه اخوان المسلمین در مصر طی 24 ساعت گذشته به 49 نفر رسید.