گزارش‌هایی از جنایات‎جنسی«شوالیه B.B.C»

گزارش‌های تازه‌ای از رسوایی‌های جنسی ستاره تلویزیونی انگلیسی «جیمی ساویل» توسط خدمات درمان عمومی انگلیس منتشر شده ‌است.