سایت ستاد مجازی انتخابات راه‌اندازی شد

کاندیداهای ریاست جمهوری می‌توانند از خدمات این سایت نظیر معرفی خود، ارائه برنامه‌ها، مشاهده سوالات مردمی و پاسخگویی به آنها، ارسال پیامک تبلیغاتی و سایر فعالیت‌های تبلیغاتی بهره ببرند.