تصاویر: راه اندازی سایت قانونی همسریابی، دردی را درمان می کند؟

این روزها ازدواج به یکی از دغدغه ای اصلی جامعه ما تبدیل شده است. سنتی که سال های گذشته به راحتی انجام می شد و به دور از هر گونه چشم و هم چشمی و افراط گری زوج جوان به خانه بخت می رفتند. امروزه در کناره دغدغه به جا آوردن انواع مجالس ها و مراسم ها و خرج های آن چنانی، مهم ترین مسئله پیدا کردن شریک زندگی افراد شده است.

راه اندازی سایت همسان گزینی در دی ماه

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: راه اندازی سایت همسان گزینی راهکاری برای مقابله با فعالیت غیرمجاز 300 سایت همسریابی در کشور است و امیدوار هستیم بتوانیم تا 15 دی ماه این سایت را راه اندازی کنیم.