سحرخیزی٬ روح انسان را معالجه می‌کند

آیت الله جاودان در پاسخ به اینکه چرا شب‌زنده‌داری و عبادت در نیمه شب زحمت زیادی دارد، گفت: سحرخیزی از بهترین اعمال عبادی می‌باشد و این قبیل دستورات برای انسان حکم دارو دارد و روح آدمی را معالجه می‌کند.