اتهام حرکت سخت‌افزاری به بسیج جفا است

رئیس سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه متهم کردن بسیج دانشجویی از سوی گزینه پیشنهادی وزارت علوم اتهام نادرست و جفا به بسیج است، گفت: نگاه آشتیانی پیرامون عملکرد ۲۶ ساله بسیج را قبول نداریم.

چالش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در وزارت صنعت

محمدصادق‌مفتح درمدت مسئولیت‌اش سعی کرد زیرساخت‌ های نرم‌افزاریِ حوزه صنعت و تجارت را که کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست بدان مجهز هستند در کشور ایجاد کند. اما به نظر می‌رسد مسئولین جدید وزارت صنعت هنوز به اهمیت اتخاذ رویکردهای نرم‌افزاری پی نبرده‌اند.