آخرين وضعيت پرونده عياشی و قربانيان كارون

معاون سابق دادستان کل کشور با اشاره به حادثه سد کارون ۳ گفت: افرادی که در آن حادثه کشته شدند واقعا مستضعف بودند. ديه اين افراد پرداخت شد و با فعالیت‌های قرارگاه خاتم قرار شد ۱۴ روستا به خشکی متصل شوند. همچنین در آنجا برای ساخت دو پل مشغول فعالیت هستند.

10 سال است مردم ایذه مصیبت می کشند

تاکنون حوادث گوناگونی از قبیل مرگ بر اثر زایمان و نبود لنج و بارج برای جابه‌جایی، عقرب زدگی، بیماران قلبی و دیگر مسائل که همگی منجر به مرگ و فوت افراد شده است اتفاق افتاده و تاکنون قریب به 30 تا 40 نفر از مردم جان خود را از دست داده‌اند اما کسی گوشش بدهکار نبود و حتی شرکت آب‌نیرو از انجام مسئولیت‌های خود سر باز می‌زد.