فیلم: هزینه 10 تریلیونی لوازم آرایشی در ایران

بازار مصرف لوازم آرایشی بهداشتی خاورمیانه در اختیار ایران است و موج عجیب استفاده از لوازم آرایشی سبب شده تا ایران در خاورمیانه دومین مصرف‌کننده لوازم آرایشی باشد. سن استفاده از لوازم آرایشی در جامعه ایران به 14 سال رسیده و سالانه 850 میلیون دلار لوازم آرایشی قاچاق وارد کشور می‌شود.

مصرف انرژی ایرانی‌ها 18 برابر ژاپنی‌ها است

مصرف گاز خانگی به دلیل سرمای شدید هوا در روزهای اخیر گاز رسانی به نیروگاه ها و صنایع عمده کشور را با محدودیت و حتی قطع گاز روبرو کرده است؛ مدیریت مصرف گاز در این دو بخش یک ضرورت است .