چراغ‌خطر سقوط اقتصادجهانی روشن شد

دیوید کامرون طی سخنانی پس از پایان اجلاس سران کشورهای عضو گروه ۲۰ اعلام کرد: علایم مشابه نشانه‌های بارز فروپاشی اقتصادی ۶ سال قبل در حال پدیدار شدن هستند.