تكان دهنده‌ترين عكس‌های خبری

یکی از مشهورترین عکس‌های جهان. مرد تانک‌ها یا شورشی ناشناس، لقبی است که رسانه‌ها به یک فرد ناشناس چینی داده‌اند که در جریان اعتراضات ۱۹۸۹ میدان تیانانمن با ایستادن در جلوی ستونی از تانک‌های ضدشورش تی ۵۹ چینی، جلوی پیشروی آن‌ها را گرفت.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.