نگاهی متفاوت به فیلم «تنهای تنهای تنها»

علیرضا سربخش از منتقدان سینماست که نگاهی متفاوت به فیلم «تنهای تنهای تنها» دارد. او تحلیل خود از این فیلم را براساس روایتی که از صحنه‌های فیلم و شنیدن دیالوگ‌ها می‌شنود، بیان می‌کند.

به سازمان سینمایی خوش بین نیستم!

سر بخش: من با این شیوه خیلی موافق نیستم. سیاست‌گذاری اصلی به دست مقام معظم ره‌بری تعیین می‌شود. در حالی که دوستان در سازمان سینمایی تعریف کرده‌اند که سیاست‌گذاری در این عرصه بر عهده‌ی اعضای شورا است. این یکی از مطالبی است که مبهم مانده است و باید روشن شود. عموما با قضایایی از این دست صنفی برخورد می‌شود و من به این جایگاه هنوز با شک و ظن نگاه می‌کنم.