بی‌اعتباری پلیس لندن پس‎از افشاگری اسنودن 

رئیس پلیس لندن اعتراف کرده که پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن در مورد نقض حریم شخصی مردم توسط پلیس آمریکا و انگلیس، اعتماد به این نهاد از بین رفته است.