هدف آمریکا تضعیف روحیه انقلابی است

رییس مرکز تحقیقات‌راهبردی دفاعی، پایداری بر اصول، حفظ روحیه انقلابی وحفظ روحیه تهاجمی در مقابل سلطه را مهم دانست و گفت: این موارد می تواند بخشی از راه های مقابله با نفوذ غرب و بخصوص آمریکا باشد.

پروژه جدید وزارت دفاع به‌نام «آرمیتا»

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خبر نامگذاری محصول آزمایشگاه پرنده وزارت دفاع به نام «آرمیتا» را داد.

واکنش وزیر دفاع به طرح حمله احتمالی آمریکا به ايران

جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح با قدرت آماده است كه چنان پاسخ دندان‌شكني به آن‌ها بدهد كه يك موج بزرگ‌تر از آن چه كه به عنوان موج بيداري اسلامي كه در حال حاضر ايجاد شده در پي درسي كه ايران به آن‌ها خواهد داد راه بيفتد كه تمام امواج سياسي دنيا را در داخل خود هضم كند.

وزیر دفاع: در آسمان هم مقتدر هستيم

وزير دفاع با رد اين ادعا كه “در صورت جنگ، ايران از طريق آسمان آسيب‌پذير است “، تاكيد كرد: نيروهاي مسلح در آسمان هم مقتدر بوده و توانمندي‌هاي پدافندي ما براي دفاع از كشور كفايت مي‌كند.