برگزاری کنگره سرداران،امیران و 9800 شهید کرمانشاه

فرمانده سپاه نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه،گفت: شهدا پرچمداران اصلی افتخارات دوران دفاع‌مقدس هستند.