سپاه، تبلیغات سیار می‌کند

معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه، شش دستگاه خودروی تجهیز شده با عنوان تبلیغات و کتابخانه سیار را رونمایی کرد و در اختیار نیروی زمینی، دریایی و هوافضای سپاه قرار داد.