برخورد سلبی آخرین درمان بدحجابی است

معاون اجتماعی نیروی انتظامی ضمن تشریح اقدامات پلیس در برخورد با بدپوششان و بدحجابان گفت: به مقوله بدحجابی باید به صورت ریشه‌ای توجه شود.