فرمانده سپاه عاشورا: سپاه در انتخابات وارد مصادیق نمی‌شود

پورجمشیدیان با بیان این‌که «سپاه همچنان‌که در انتخابات مختلف وارد مصادیق نمی‌شود و صرفاً تلاش‌هایش در راستای ایجاد نشاط و تشویق مردم جهت حضور پرشور در انتخابات می‌باشد» افزود: در این‌کار نیز سپاه به دنبال تصدی‌گری نبوده و تنها به دنبال تسهیل روند کار، ایجاد فرهنگ کار و مردمی ساختن تولیدات در بخش کشاورزی می‌باشد.