واکنش وزیر بهداشت به «سرنگهای آلوده»

وزیر بهداشت، وجود سودهای پنهان در حوزه سلامت را عامل انتشار اخبار مربوط به سرنگهای آلوده وارداتی دانست و اظهارداشت: افرادی که چنین اخباری را بازگو می کنند، هدفشان سلامت مردم نیست.