حذف بن رایگان در نمایشگاه کتاب تهران

پس از بررسی کارگروه اصلاح یارانه های نشر به پیشنهاد این کارگروه در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بن رایگان توزیع نمی‌شود.

تنها مصلی٬ پتانسیل نمایشگاه کتاب را دارد

اسماعیلی٬ سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب نیزعنوان کرد:ما برای نمایشگاه بین المللی کتاب به چیزی حدود صد و 15 هزارمترمربع فضا نیازداریم اشغال می کنیم و در حال حاضر جایی را نداریم که چنین گنجایشی را داشته باشد جز مصلی از این رو و برداشت من این است که درسال آینده نیزاین نمایشگاه کتاب درمصلی برگزارمی شود جایی که بتواند پاسخگوی نیازمراجعه کنندگان باشد.