اوکراین به زودی به اتحادیه اروپا می‌پیوندد

مخالفان با پیروی از تندروها و قاتلان که تهدیدی مستقیم برای حاکمیت و نظم قانون اساسی در اوکراین محسوب می‌شوند، نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند بلکه همواره مطالبات جدید دارند. اکنون زمان آن رسیده است که گمراه کردن افکار عمومی در جهان و وانمود کردن به اینکه حاضران در میدان استقلال نماینده منافع ملت اوکراین هستند، متوقف شود.

خلاصه مهم ترین موضوعات مطرح شده در ژنو 2

هیچ‌کس در جهان حق ندارد که رئیس‌جمهور یک کشوری را عزل کند و چیزی را در سوریه تغییر دهد چرا که مسئولیت این اقدامات تنها بر عهده خود سوری‌ها است. این وظیفه آنهاست. ما رفراندوم مردمی برگزار می‌کنیم تا به اراده سوری‌ها گوش دهیم. خود سوری‌ها حق دارند که رهبر، پارلمان و قانون اساسی خود را تعیین کنند و هر چیزی که غیر از این باشد هیچ ارزشی ندارد.