من دودکش را می‌پسندم!

برعکس بسیاری از فیلم هایی که به واسطه ی کارگردانش نوع خاصی از خانواده را که من شهرستانی نمی شناسمش نشان می دهد به خوبی خانواده را به تصویر کشیده است. خانواده ای با مختصاتی درست . این ناشی از درک واقعی کارگردان از خانواده ی ایرانی است همان چیزی که باید روی آن بیشتر کار شود.

آقای ضرغامی! سبک زندگی ترویج «تجمل‌گرایی» نیست!

امروز شاهد آرایش زنانه برخی مجریان مرد سیما هستیم. آیا این تمسخر آمیز نیست که مجری یک برنامه مذهبی در سیمای جمهوری اسلامی با چنین ظاهری در انظار عمومی حاضر شود و حرف دینی هم بزند؟!

روحانی سریال دودکش چه محاسنی داشت؟

یک امام جماعت مسجد در یک محله مسکونی مسئولیت‌هایی سنگین‌تر از یک روحانی به معنای عام کلمه بر عهده دارد.

عکس زیبا سریال دودکش

دودکش، نمایی واقعی از زندگی اجتماعی خانواده ایرانی

ترسيم درست جايگاه زن بعنوان سنگ صبور و مدير داخلي منزل، همراه و همكار و دلسوز مرد كه مهمترين ويژگي دوست داشتني اش حفظ احترام شوهر درهرشرايطي است. جز جر و بحث هاي عادي كه بين اين زن و شوهر مي بينيم، هيچ كجا بي احترامي و سرپيچي ازنظر شوهر دررفتار اين زن ديده نمي شود. ضمن اينكه زن دريك پيوند خانوادگي ديگر، دلسوزو مهربان برادرش نيز هست.