آقای ضرغامی! سبک زندگی ترویج «تجمل‌گرایی» نیست!

امروز شاهد آرایش زنانه برخی مجریان مرد سیما هستیم. آیا این تمسخر آمیز نیست که مجری یک برنامه مذهبی در سیمای جمهوری اسلامی با چنین ظاهری در انظار عمومی حاضر شود و حرف دینی هم بزند؟!

لطف مادرانه میلیاردی در «مادرانه»

آیا برای مسئولان و مدیران فرهنگی اوقاف همین مقدار که اسمشان در تیتراژ بالا و پایین برود و یک نفر در یک دیالوگ بگوید خانه ام را وقف خوابگاه دانشجویی کردم توجیه محسوب می شود که میلیاردی هزینه کنند؟

عکس زیبا سریال دودکش

دودکش، نمایی واقعی از زندگی اجتماعی خانواده ایرانی

ترسيم درست جايگاه زن بعنوان سنگ صبور و مدير داخلي منزل، همراه و همكار و دلسوز مرد كه مهمترين ويژگي دوست داشتني اش حفظ احترام شوهر درهرشرايطي است. جز جر و بحث هاي عادي كه بين اين زن و شوهر مي بينيم، هيچ كجا بي احترامي و سرپيچي ازنظر شوهر دررفتار اين زن ديده نمي شود. ضمن اينكه زن دريك پيوند خانوادگي ديگر، دلسوزو مهربان برادرش نيز هست.