صحبت‌های عوامل مجموعه «هوش سیاه»

– کارگردان مجموعه «هوش‌ سیاه ۲» می‌گوید علاقه خاصی به این مجموعه دارد و نمی‌تواند زوال و نابودی‌ آن را ببیند.