رژیم صهیونیستی سومین صادرکننده محصولات تلویزیونی

این مجله آمریکایی می‌نویسد: در نگاه اول، کشوری که 60 درصد از آن با بیابان پوشانده شده است به نظر نمی‌رسد که بتواند بستر مناسبی برای کارشناسان سرگرمی باشد و قرار گرفتنش در چنین جایگاه مثل یک معجزه می‌‌ماند ولی حدود 15 سال پیش، تهیه‌کنندگان و نویسندگان اسرائیلی شروع به بررسی صنعت سرگرمی از زوایای مختلف کردند، با نوعی نبوغ که صهیونیست‌ها(اسرائیل) را به کشوری در حال پیشرفت تبدیل کرد.(نزدک، بازار بورس سهام در آمریکا، نام 63 کمپانی اسرائیلی را در این زمینه به ثبت رسانده، چیزی بیش از آنچه که از اروپا، ژاپن، کروه، هند و چین به ثبت رسیده است.

ما به هوملند نیاز داریم!

پایان فصل سوم از این سریال همزمان است با مذاکرات ژنو و دقیقا فصل سوم این سریال با این اتفاق پایان می‌پذیرد که مذاکرات ایران و ۵+۱ در ژنو به خوبی پیش رفته است و ایران حاضر شده است در ازای برداشتن تحریم‌های اقتصادی امکان دسترسی نامحدود به تاسیسات هسته‌ای‌ش را بدهد.